Branislav Nušić o ljubavi i braku

ImageBranislav Nušić je bio istaknuti srpski književnik i komediograf. Najpoznatiji je po svojim komedijama koje se i danas izvode na scenama srpskih pozorišta čiji humor i satira ne zastarevaju i u kojima se na ironičan način kritikuje i ismeva srpska vlast i birokratija. Zahvaljujući tome što smo u porodičnoj biblioteci imali sabrana dela Branislava Nušić postala sam odličan poznavalac i ljubitelj njegovog dela. Još kao mala sam se sa sestrom igrala pozorišta i tako izvodila njegove komedije pred publikom. Nušićeva najpoznatija dela su komedije: Narodni poslanik – koju je napisao sa samo dvadeset godina, zatim Gospodja ministarka, Sumnjivo lice, Pokojnik, roman Hajduci i moja omiljena knjiga – Autobiografija.

Iz Autobiografije Branislava Nušić – citati o ljubavi i braku:

Prva je ljubav onaj požar za koju policijski raport veli da mu je uzrok nepoznat. Ona se pali čim se ukreše, kao palidrvce, i gasi se sama, kao dogoreo alkohol u špiritusnoj lampici.

Prva ljubav liči na onaj svrab kod mladog ovna, koji nabada prvi predmet koji sretne ne bi li počešao rogove koji mu se pomaljaju.

Prva je ljubav ujed komarca, koji ne inficira krv već te samo natera da se počešeš.

Prva je ljubav jedna vrsta regrutacije, pri kojoj se neko oglasi za sposobna s tim da odsluži rok kada bude pozvan.

Prva ljubav je opasna samao kada je ujedno i poslednja.

Drguga ljubav je u stvari prva.

U drugoj ljubavi čovek se oseća kao da ponavlja razred, poznati su mu svi predmeti, a opet nema pouzdanja da će ispit položiti.

Ali bez obzira na sve mudre reči o prvoj i drugoj ljubavi, kod mene se prva ljubav javila kao pokušaj, a druga već kao navika.

Moja trinaesta ljubav, to je – moja žena. Ja sam odavno znao da je broj trinaest malerozan, ali nisam znao da to i u ljubavi važi.

Šta bi nauke, svaka sa svog gledišta mogle da kažu o braku:

Istorija: Brak je jedna od retkih istorijskih pojava, kod koje se osvajač potčinjava pobedjenome.

Književnost: Brak je interesantna priča, gdekad i roman, sa neobično lepim početkom koji liči na lirsku pesmu, ali često sa rdjavom sadržinom i još češće sa neočekivanim svršetkom.

Gramatika: Brak jeimenica muškog roda koji se u životu potčinjava zakonima ženskog roda. U gramatici ima, ali u životu nema jednine, a množina se samo onda da podneti kad je ne čine više od dva lica.

Geometrija: Brak čine dve paralelne linije, koje prolaze uporedo u životu, i nikad ne mogu da se sretnu.

Fizika: Brak je pojava kod koje dva tela imaju za održavanje ekvilibriteta zajednički, no zamišljeni oslonac, te usled toga vrlo lako gube ravnotežu.

Hemija: Brak je jedinjenje dva elementa, od kojih ipak svaki zadržava svoje osobine. Jedna kap strane kiseline, kanuta u to jedinjenje, vrlo ga lako nagriza i razdvaja u sastavne delove.

Geografija: Brak su dva pola koja, zbližena, dostižu tropsku, a udaljena vraćaju se svojoj ledenoj klimi.

Takođe tu su i odgovori iz različitih profesija:

Trgovac: Brak je ortačko preduzeće, koje može uspevati samo onda kada ga ne potkradaju mladji.

Vojnik: Brak je osvojeni grad koji nikada nije dovoljno obezbeđen od upada neprijatelja.

Lekar: Brak je zaraza koja već sama u sebi sadrži antitoksin. Bolesnici se najbolje osećaju pri visokoj temperaturi, a rđavo pri normalnoj. Dijeta nije za preporuku, jer ona samo pogoršava bolest.

Sudija: Brak je privremeno pravnanje dveju parničnih strana.

Apotekar: Brak je pilula spravljena po jednom zastarelom receptu, uvaljana u šećer, da bi se lakše mogla progutati, pa ipak često zasedne u grlu.

Poštar: Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno.

Eto samo nekoliko mišljenja na postavljeno pitanje: šta je to brak? Vele da je ipak najbolje obratiti se iskustvu, da je ono jedino kadro dati odgovor. Otišao sam, dakle, jednog dana iskustvu i upitao ga:

– Šta je to brak?

– Brak da bi bio ono što se želi treba da ima troje…

– Znam: muž, žena i kućni prijatelj.

– Ne prekidaj me! – izbrecnu se na mene iskustvo. – Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje. Jesi li, dakle, imao ljubavi?

– Jesam. Imao sam je prema svim ženama.

– To je više nego što treba. A poverenje?

– Kod moje žene nisam uspeo nikad da ga steknem.

– Uostalom, ljubav i poverenje i jesu malo sporedniji, više dekor braka. Glavno je strpljenje.

– To sam imao.

– E pa eto ti odgovora. Brak je strpljenje.

Ja sam strpljenja odista imao, ali moram ovde učiniti priznanje da su me tome naučili i privikli moji kritičari. Naime, mene su kritičari uvek tako ženski grdili da sam u brak stupio sa već utvrđenom navikom da podnosim grdnje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s